КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, ІСТОРІЇ ПРАВА ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ

 

Кафедра міжнародного права, історії права та політико-правових вчень створена у 1989 р. Перша її назва - кафедра історії держави і права та політичних вчень. Вже тоді визначився основний напрямок її наукових досліджень - політичні й державні структури країн Західної Європи і Америки у новий та новітній часи. У 1995-1996 рр. розгорнуті дослідження нового напрямку у кафедральній науковій роботі - програмні та статутні документи російських політичних партій та громадських організацій початку XX ст. як джерело з історії держави та права. У 1997 р. у зв’язку з розширенням кола міжнародно-правових і компаративістських досліджень, удосконаленням освітньо-професійних програм підготовки фахівців, заснуванням нових спеціальностей в університеті кафедра була реорганізована в кафедру міжнародного права та порівняльного правознавства. З березня 2013 р. кафедра має теперішню назву. У 1989-2010 рр. кафедру очолював доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, професор В. М. Калашников. З вересня 2010 р. обов’язки завідувача кафедри виконував С. І. Поляков, а з листопада 2016 р. її очолив В. М. Калашников.
 

Професорсько-викладацький склад кафедри

 
Калашников Віктор Михайлович - завідувач кафедри, професор, д.і.н., к.ю.н.
Бережна Катерина Вікторівна - доцент, к.ю.н.
Легка Оксана Володимирівна - доцент, к.ю.н.
Слісаренко Олександр Миколайович - доцент, к.і.н.
Ведькал Валентина Андріївна - доцент, к.і.н.
Давидова Наталя Валентинівна – асистент викладача
Коваленко Оксана Юріївна - асистент викладача
 

Дисципліни,  які викладаються на кафедрі

 
-       Історія держави та права України (ІДПУ)
-       Історія держави та права зарубіжних країн (ІДПЗК)
-       Міжнародне приватне право (МПП).
-       Історія вчень про державу та право(ІВДП)
-       Основи римського приватного права (ОРПП)
-       Виборче право зарубіжних країн (ВПЗК)
-       Міжнародне публічне право (МПубП)
-       Міжнародне економічне право(МЕП)
-       Основи права ЄвроСоюзу (ОПЄС)
-            Міжнародне гуманітарне право (МГП)
-            Мирне вирішення міжнародних спорів (МВМС)
-            Міжнародне трудове право (МТП)
-             Міжнародно-правове співробітництво України (МПСУ)
-            Порівняльне конституційне право (ПКП)
-            Історія української юридичної науки (ІУкЮН)
-            Прецедентне право Європейського суду з прав людини (ППЄС)
 

Контактна інформація

 
Адреса:49050, м. Дніпро, вул. Наукова 13, 9 корп. ДНУ, кім. 219
Телефон: +38056 377-81-79
E-mail: DNU_MP@ukr.net