КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

У 2009 році після проведення реорганізації структурних підрозділів юридичного факультету кафедра отримала сучасну назву «Кафедра теорії держави і права, конституційного права та державного управління».

На сьогодні кафедру очолює кандидат юридичних наук, кандидат філософських наук, доцент Людмила Михайлівна Мудриєвська – спеціаліст з історії права, автор понад 60 наукових і науково-методичних робіт.

Викладачі кафедри на технічних та природничих факультетах університету викладають дисципліни «Основи конституційного права», «Правознавство», «Правопорушення та юридична відповідальність», «Права і свободи людини в сучасному світі».

Серед результатів наукової роботи треба відзначити колективну монографію: Т.В. Корнякова, О.Л. Соколенко, К.А. Марков та ін. «Кримінологічна характеристика злочинності в історії людства», монографію Т.М.Заворотченко «Політичні права і свободи людини й громадянина в Україні: теоретичні основи і проблеми реалізації». Загалом було надруковано 90 наукових та науково-методичних робіт в межах визначеної тематики.

Кафедра теорії держави і права, конституційного права та державного управління є випусковою кафедрою з підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

З 2014 року на кафедрі започатковано проведення регіональних круглих столів з актуальних питань державотворення.
 

Професорсько-викладацький склад кафедри

 
Мудриєвська Людмила Михайлівна - завідувач кафедри, доцент, к.ф.н., к.ю.н.
Марков Карло Анатолійович - професор, д.і.н.
Заворотченко Тетяна Миколаївна - доцент, к.ю.н.
Чукаєва Вероніка Олександрівна - доцент, к.і.н.
Корнєва Ольга Володимирівна - доцент, к.н. держ. упр.
Малишко Валерій Миколайович – доцент, к.ю.н.
Чистоколяний Ярослав Віталійович - доцент, к.ю.н.
Рожнев Олег Владленович – ст. лаборант
 

Дисципліни,  які викладаються на кафедрі

 
-       Теорія держави та права
-       Методологія та організація наукових досліджень
-       Державне (конституційне) право зарубіжних країн
-       Основи конституційного права
-       Конституційне право України
-       Правознавство
-       Конституційно-правові гарантії  прав і свобод людини й громадянина в Україні
-       Права і свободи людини в сучасному світі
-       Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні
-       Інформаційне право
-       Інтелектуальна власність
-       Правопорушення та юридична відповідальність
-       Конституційні права, свободи та обов'язки громадян
-       Правознавство та медичне законодавство
-       Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
 

Контактна інформація

 
Адреса:49050, м. Дніпро, вул. Наукова 13, 9 корп. ДНУ
Телефон: (056) 377-81-93