ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Юридичний факультет у складі Катеринославського університету було відкрито у липні 1918 р. У 1920 р. університети були реорганізовані в інститути народної освіти.

У 1989 р. на історичному факультеті було відкрито юридичне відділення, створена кафедра загально-правових дисциплін, яка викладала конституційне, адміністративне, муніципальне, фінансове, банківське, податкове, митне, міжнародне право та правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. У1994 г. створено факультет права і соціології, який в 1997 р. отримав сучасну назву – юридичний факультет. У 1994 р.кафедра була виокремлена у самостійний підрозділ і отримала назву кафедри теорії держави і права та соціального управління. У1994-1996 рр. тимчасово виконуючим обов’язки завідувача кафедри було призначено кандидата юридичних наук, доцента А. В. Грабильнікова, з 1996 р. до вересня 2010 р. кафедру очолював доктор історичних наук, професор К. А. Марков.       У1998 р.кафедра була перейменована в кафедру теорії держави і права. У2009 р.після проведення реорганізації структурних підрозділів юридичного факультету кафедра отримала назву кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління.
У 1991 р. була створена кафедра цивільного права та правових основ підприємництва. У грудні 1998 р. на її базі була створена кафедра цивільного права. З 2002 р. назву кафедри було змінено на кафедру цивільного та господарського права. У 2009 р. відбулося об’єднання кафедри цивільного та господарського права з кафедрою трудового, земельного та екологічного права в кафедруцивільного, трудового та господарського права. Першим завідувачем кафедри був доктор юридичних наук, професор В. П. Ємельянов. Згодом кафедру очолювали доктор юридичних наук, професор В. К. Шкарупа, кандидат юридичних наук, доцент В. П. Богун. З 2003 р. до теперішнього часу кафедру очолює доктор політичних наук, кандидат юридичних наук, доцент І. Г. Алєксєєнко.
       
У 1991 р. на факультеті створена кафедра кримінального права та процесу. У 2009 р. після реорганізації кафедра отримала назву кафедри адміністративного і кримінального права. Першим завідувачем кафедри був кандидат юридичних наук, доцент В. П. Гмирко. Згодом кафедру очолювала кандидат юридичних наук, доцент Н. С. Юзікова. З 2009 р. кафедру очолювалакандидат юридичних наук, а з 2013 р.- доктор юридичних наук, професор О. Л. Соколенко. З вересня 2014 р. на посаду завідувача кафедрою призначена заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор Т. В. Корнякова.
       
Кафедра міжнародного права, історії права та політико-правових вчень створена у 1989 р. Перша її назва - кафедра історії держави і права та політичних вчень. Вже тоді визначився основний напрямок її наукових досліджень - політичні й державні структури країн Західної Європи і Америки у новий та новітній часи. У1995-1996 рр. розгорнуті дослідження нового напрямку у кафедральній науковій роботі - програмні та статутні документи російських політичних партій та громадських організацій початку XX ст. як джерело з історії держави та права. У1997 р. у зв’язку з розширенням кола міжнародно-правових і компаративістських досліджень, удосконаленням освітньо-професійних програм підготовки фахівців, заснуванням нових спеціальностей в університеті кафедра була реорганізована в кафедру міжнародного права та порівняльного правознавства. З березня 2013 р. кафедра має теперішню назву. У1989-2010 рр. кафедру очолював доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, професор В. М. Калашников. З вересня 2010 р. обов’язки завідувача кафедри виконувавС. І. Поляков, а з листопада 2016 р. її очолив В. М. Калашников.